Výkupní ceny Kč/Kg :

Autobaterie kompletní do 500 kg –  10,-  Kč/Kg.
Autobaterie kompletní nad 500 kg –  11,-  Kč/Kg.

Autobaterie – sleva na nový akumulátor v Kč:

Typ baterie:
orientační s
leva ( přesná cena bude vypočtena podle skutečné váhy autobaterie)

1 -   39 Ah    50,-Kč
40 -  59 Ah    100,-Kč
60 -  100 Ah   150,-Kč
101 - 179 Ah   250,-Kč
180 - 199 Ah   350,-Kč
200 - více Ah  450,-Kč